Borderline ili ,,granični” tumor jajnika

Home » Ginekologija » Ginekološka onkologija/karcinomi » Borderline ili ,,granični” tumor jajnika

Borderline ili ,,granični” tumor jajnika

Borderline ili ,,granični” tumor jajnika se razlikuje u odnosu na karcinom jajnika po tome što ovaj tumor napada omotač jajnika, a ne same jajnike i ne urasta u okolno tkivo. Bitno je napomenuti da “granični” tumor ne spada u kancer – razvija se sporije i ima manji maligni potencijal, pa i mnogo bolju prognozu.

Javlja se u 5-6 na 100 000 žena u prosečnoj starosti od 55 godina. U oko 30% slučajeva se javlja kod žena mlađih od 40 godina. Nije nasledan. 

Najčešći simptom je bol u stomaku i u 90% slučajeva se otkriva u prvoj fazi. Dijagnostikuje se kliničkim i ultrazvučnim pregledom, a osnovni vid lečenja je hirurški zahvat. Nakon intervencije, većina žena se smatra izlečenim bez daljih posledica.

Kontakt

Za sve informacije o borderline (graničnom tumoru jajnika) i drugim ginekološkim pitanjima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.