Dr Saša Ljuština je održala predavanje o komplikacijama i lecenju komplikacija kod operativnog tretmana nevoljnog oticanja urina.

Dr Ljuština je i predsednik Srpske uroginekološke asocijacije www.suga.rs