Psihološka podrška pacijentima

Home » Sterilitet » Psihološka podrška pacijentima

Uloga psihologije u lečenju infertiliteta

Psihološki gledano, neplodnost je životna kriza koja od parova zahteva da se suočie sa novim životnim okolnostima, prihvate dijagnozu i mentalno se pripreme za medicinski tretman. Ovu novu situacijku neki pacijenti teško podnesu, a tretman nepovoljno utiče na partnerstvo i psihološku dobrobit pacijenta. Posledice mogu biti pojačani stres, visoka uznemirenost, strahovi i dubokea tuga, kao i klinički značajna anksioznost i produžena depresivna reakcija kada trudnoća postaje potpuna preokupacija, merilo vrednosti čoveka i isključivi životni cilj. Sve to je preveliki pritisak kako za medicinski tretman, tako i za normalan život pacijenta. Tokom lečenja infertilitieta u intimini život parova ulazi medicinski tim, što može nepovoljno uticati na seksualni život partnera, samopuzdanje, rodne uloge kao i na odnos prema sopstvenom telu i identitetu. Parovi prolaze kroz bolne tretmane, sreću se sa mogućim razočarenjima, odlukama o izboru tehnike, nastavku ili prekidanju lečenja. Dešava se da pacijenti nisu u stanju da osete druge životne radosti i osećaju se bespomoćno i kao da život više nema smisla.

U ovom procesu uloga psihologa je da podrži pojedinca ili par, pomogne im da se suoče sa emocijama i mislima i tako što će razviti mehanizme koji će im pomoći da kroz lečenje prođu što lakše i sa očuvanim psihološkim blagostanjem.

Psihološke posledice infertiliteta

Psihološki gledano, infertilitet je životna kriza koja od pacijenta zahteva da se suoči sa novim životnim okolnostima, prihvati dijagnozu i mentalno se pripremi za medicinski tretman. Ovu informaciju neki pacijenti teško podnesu, a proces lečenja nepovoljno utiče na partnerstvo i psihološku dobrobit pacijenta. Posledice mogu biti brojne i različitog intenziteta. Od pojačanog stresa, visoke uznemirenosti, intenzivnih strahova i duboke tuge do klinički značajne anksioznosti i produženih depresivnih reakcija kada trudnoća postaje potpuna preokupacija, merilo vrednosti čoveka i isključivi životni cilj. Ovo predstavlja preveliki pritisak kako za medicinski tretman, tako i za normalan život pacijenta.

Tokom lečenja infertilitieta u intimin život pacijenata ulazi medicinski tim, što može nepovoljno uticati na seksualni odnos partnera, samopuzdanje, rodne uloge kao i na odnos prema sopstvenom telu i identitetu. Pacijenti prolaze kroz neprijatne ili bolne tretmane, suočavaju se sa potencijalnim razočarenjima, odlukama o izboru tehnike, nastavku ili prekidanju lečenja. Nekada pacijenti nisu u stanju da osete druge životne radosti i osećaju se bespomoćno i kao da život više nema smisla.

U ovom procesu uloga psihologa je da podrži pojedinca ili par, pomogne im da se suoče sa emocijama i mislima i pomogne im da razviju mehanizme koji će im pomoći da kroz procedure prođu uz očuvanje psihološkog blagostanja.

Psihološka podrška nakon uspešnog tretmana

Nekim parova psihološka podrška je dobrodošla i tokom trudnoće kada se mogu javiti intenzivnije pihološke reakcije i neprijatna stanja, poput jakih strahova, predrasuda i opterećujućih misli, neočekivanih talasa nezadovoljstva itd. Podrška tokom trudnoće, kanalisanje emocija i psihološka priprema za dolazak prinove i roditeljstvo mogu biti dobar odgovor na ove izazove.

Usluge psihološke podrške

  • Savetovanje u oblasti reproduktivnog zdravlja – razgovori sa psihologom u paru ili pojedinačno koji su fokusirani na određene doživljaje sa ciljem iznalaženja najboljih mehanizama za prevladavanje stresa, kanalisanje emocija i izlazak iz krize. Razgovor traje 50 minuta i zakazuje se po potrebi.
  • Psihoterapija – kontinuirani psihoterapijski rad tokom tretmana koji ima za cilj pshološku podršku, obradu emocija, preoblikovanje krize u šansu, spoznaju soptvenih obrazaca razmišljanja i emotivnog reagovanja na stresne situacije u životu. Terapija traje 50 minuta i zakazuje se na nedeljnom nivou tokom perioda koji pacijent i terapeut procene kao potreban.
  • Grupe podrške – grupni razgovori do 5 parova ili 7 pojedinačnih pacijenata kojima moderiraju psiholog i medicinska sestra. Ovi polustrukturisani razgovori imaju za cilj razmenu iskustava, razgovore o različitim aspektima infertiliteta i međusobnu podršku u okruženju ljudi koji kroz isti proces prolaze. Razgovori se organizuju jednom nedeljno u trajanju od 1,5 sat.
  • On-line savetovanje – u okviru ordinacije nudimo i razgovore sa psihologom putem Skype-a sa parovima ili pojedincima koji nisu u mogućnosti ili ne žele da dođu na tretman u ordinaciju. Ovim putem se može obaviti jedan fokusiran razgovor, periodično savetovanje u krizi ili kontinuirana psihoterapija para ili pojedinca.
Kako i gde pružamo psihološku podršku?

Psihološka podrška dostupna je u prostoru Ordinacije BeoGyn. Takođe, za parove koji imaju potrebu za tretmanom u neutralnom prostoru na raspolaganju je prostor psihološkog savetovališta u kome se ne organizuju medicinski tretmani, već isključivo psihološka praksa.

Kome je namenjena?

Svim pacijentima BeoGyn ordinacije, ali i svakom paru ili pojedincu koji ima potrebu za savetovanjem i psihološkom podrškom u oblasti reproduktivne medicine. Nije neophodno da koriste medicinske usluge naše Ordinacije da biste zakazali razgovor sa psihologom.

Ko pruža psihološku podršku?

Psihološku podršku pruža psiholog i psihoterapeut sa odgovarajućim znanjima u oblasti zdravstvene, kliničke i ginekološke psihologije.

Poverljivost psihološkog tretmana

Psiholog je deo medicinskog tima Ordinacije, ali su razgovori sa psihologom poverljivi, a podela informacija iz psiholoških razgovora sa lekarima i drugim medicinskim osobljem, događa se isključivo u dogovoru sa pacijentom, a u cilju unapređenja medicinskog tretmana pacijenta.