Ponovljeni spontani pobačaji

Home » Trudnoća » Ponovljeni spontani pobačaji

Ponovljeni spontani pobačaj

Habituelni pobačaj se definiše (ponovljeni spontani pobačaj) kada imamo 3 ili više uzastopnih spontanih pobačaja pre 20. nedelje trudnoće i to sa istim partnerom.

Oko 20% svih trudnoća rezultira pobačajem i taj procenat raste sa godinama starosti žene.

Uzroci spontanog pobačaja

Uzrok može biti genetski,  anatomski (anomalije materice, miom, polip), imunološki, hematološki i hormonski.

Koji su simptomi spontanog pobačaja?

Većina spontanih pobačaja se dešava do 12. nedelje trudnoće. Simptomi spontanog pobacaja su vaginalno krvarenje, bol i grčevi u donjem delu stomaka koji moće zračiti u leđa

Uzroci habitualnih pobacaja se dijagnostikuju laboratorijskim i genetskim analizama, ultrazvučnim pregledom (3D), magnetnom rezonancom i histeroskopijom (ubacivanjem kamere u materičnu duplju).

Ukoliko se identifikuje uzrok, leči se lekovima i operativno (histeroskopskom operacijom).

Najčešće se ne otkrije se uzrok.

Kontakt

Za informacije o ponovljenim spontanim pobačajima i konsultacije sa našim stručnjacima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona radnim danima od 10 do 19 časova ili nam napišite email.